صنایع دستی ئارا ژین

مهره شطرنج طرح براق کد 1000 مهره شطرنج طرح اسپه ریز کد 3100 مهره شطرنج طرح پاسار کد 5600 مهره شطرنج طرح ژینو کد 3200 مهره شطرنج طرح شاهو کد 2200

دارای رنگ گیاهی و طبیعی  بدون استفاده از مواد شیمیایی و دارای مقاومت بالا حتی در مجاورت رطوبت ساخته شده از چوب اقاقیا و چوب کیلم با کیفیت بسیار بالا ...

» بیشتر...More