دارای رنگ گیاهی و طبیعی  بدون استفاده از مواد شیمیایی و دارای مقاومت بالا حتی در مجاورت رطوبت

ساخته شده از چوب اقاقیا و چوب کیلم با کیفیت بسیار بالا